MITÄ

neuropsykiatrinen valmennus on?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto kaikenikäisille. Nepsy-valmennuksella pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta eritoten neurokirjon ihmisillä. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja uusia tapoja toimia, joiden avulla arki sujuu mahdollisimman hyvin. Valmennus suunnitellaan ja räätälöidään aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Valmennus pyritään toteuttamaan ensisijaisesti asiakkaan omassa ympäristössä. Sen kesto, tapaamistiheys ja tavoitteet laaditaan yhteistyössä valmennettavan, hänen perheensä ja/tai lähettävän tahon kanssa. Nepsy-valmennuksessa on tarkoituksena:

 • Oppia ymmärtämään käyttäytymisen syitä
 • Löytää yksilölliset vahvuudet
 • Oppia löytämään uusia toimintatapoja
 • Vahvistaa toimiviksi koettuja toimintatapoja
 • Tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoja

KENELLE

neuropsykiatrinen valmennus sopii?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus sopii lapsille, nuorille ja aikuisille. Valmennus sopii kaikille joilla on toiminnanohjauksen haasteita, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia piirteitä tai muita erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla diagnoosia, nepsy -piirteitä on meissä useimmissa.

Useimmiten nepsy-piirteet tulevat esille viimeistään kouluympäristössä. Haasteet koulunkäynnissä saattavat siis johtua nepsy-piirteistä. Nepsy-valmennuksesta voivat hyötyä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Valmennus sopii ihmisille, joilla on arjessa pulmia vaikkapa seuraavanlaisissa asioissa:

 • Arjessa haasteita selviytyä
 • Aikatauluissa pysyminen vaikeaa
 • Opinnot eivät etene
 • Työelämässä vaikeuksia
 • Omantoiminnan ohjauksessa on haasteita
 • Arjen askareiden aloittaminen on vaikeaa
 • Asioiden loppuun saattaminen on vaikeaa
 • On vaikeaa keskittyä olennaisiin asioihin
 • Ihmissuhteet ovat haastavia