MITÄ

neuropsykiatrinen valmennus on?

Nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen menetelmä. Valmennus suunnitellaan ja räätälöidään aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Valmennus pyritään toteuttamaan ensisijaisesti asiakkaan omassa ympäristössä. Sen kesto, tapaamistiheys ja tavoitteet laaditaan yhteistyössä valmennettavan, hänen perheensä ja/tai lähettävän tahon kanssa. Nepsy-valmennuksessa on tarkoituksena:

  • Oppia ymmärtämään käyttäytymisen syitä
  • Löytää yksilölliset vahvuudet
  • Oppia löytämään uusia toimintatapoja
  • Vahvistaa toimiviksi koettuja toimintatapoja
  • Tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoja

KENELLE

neuropsykiatrinen valmennus sopii?

Nepsy-valmennus sopii lapsille, nuorille ja aikuisille. Valmennus sopii kaikille joilla on toiminnanohjauksen haasteita, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia piirteitä tai muita erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla diagnoosia, nepsy -piirteitä on meissä useimmissa. Valmennus sopii sinulle, jos arjessasi on pulmia vaikkapa seuraavanlaisissa asioissa:

  • Opintosi eivät etene
  • Arjen askareiden aloittaminen on vaikeaa
  • Asioiden loppuun saattaminen on vaikeaa
  • On vaikeaa keskittyä olennaisiin asioihin
  • Ihmissuhteet ovat haastavia