MINUSTA

Päivi Lahti

Olen 44-vuotias, kahden nuoren äiti Vihdin Nummelasta.  Minulla on laaja kokemus ohjaustyöstä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa.  Ohjaus- ja valmennustyötä olen tehnyt yhteensä reilut 20 vuotta, joista viimeiset 15 vuotta erityistä tukea tarvitsevien nuorten, nuorten aikuisten sekä perheiden parissa. 

Minulla on monipuolinen ja laaja ymmärrys  kouluissa tehtävästä työstä. Olen työskennellyt kouluyhteisöissä erilaisissa rooleissa niin ala-, ja  yläkoulussa, kuin toisella asteellakin. Lisäksi olen pitkään työskennellyt niiden yhdyspinnoilla ja monipuolinen verkostotyö on vahvuuteni. 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, sekä kaikenikäisten neuropsykiatriset pulmat ovat lähellä sydäntäni. Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Työkokemukseni lisäksi minulla on myös omasta lähipiiristäni kokemusta nepsy -haasteista. 

Jokainen kohtaaminen on minulle merkityksellinen ja haluan luoda tilanteista aina mahdollisimman rentoja ja mukavia. Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus ovat tapaamisten lähtökohtana. Tärkeintä on, että kohtaamani ihminen tulee kuulluksi omana itsenään ja saa apua ja tukea kokemiinsa haasteisiin. 

Toimin ihmisten kanssa ratkaisukeskeisesti ja dialogiin pohjautuen. Olemme kaikki erityisiä ja erilaisia ja jokaisella meillä on omat pulmamme, mutta myös vahvuutemme. Minulla on taito löytää ja nähdä ihmisten vahvuudet. Tukemalla vahvuuksia, saamme arjesta sujuvamman ja asiakas voi paremmin. Se mihin elämässä keskitymme, se lisääntyy.

Koulutukseni

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  • Yhteisöpedagogi AMK
  • Lasten- ja nuorten erityisohjaaja
  • Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2
  • Traumainformoitu työote lyhytkoulutus
  • REDI -Sovittelukoulutus
  • Rikos- ja riita-asioiden sovittelukurssi
  • Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja


Neuropsykiatriset valmentajat ry jäsen