MITÄ

hyötyä koulutuksesta olisi?

Koulutus suunnitellaan aina tarkoin kohderyhmän tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksessa saatte lisätietoa neuropsykiatrisista diagnooseista ja niiden ominaispiirteistä, sekä siitä, miten nepsy-piirteet usein ihmisissä näkyvät. Koulutukseni antaa konkreettisia työkaluja ja uudenlaisia ajatuksia, kuinka voitte työyhteisössänne kohdata nepsy-piirteisiä ihmisiä. Mitä dialogisuus oikeasti on ja toteutuuko se teidän työpaikallanne?

KENELLE

koulutus sopii?

  • Lasten ja nuorten parissa toimiville
  • Tukiasumisyksiköille ja asumisohjaajille
  • Opettajille
  • Lastensuojeluyksiköille
  • Mitä tahansa asiakastyötä tekeville
  • Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan yhä paremmin