MITÄ

hyötyä koulutuksesta olisi?

Koulutus suunnitellaan aina tarkoin kohderyhmän tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksessa saat lisätietoa neuropsykiatrisista diagnooseista ja niiden ominaispiirteistä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja ja uudenlaisia ajatuksia, kuinka voitte työyhteisössänne kohdata nepsy-piirteisiä ihmisiä. Mitä dialogisuus oikeasti on ja toteutuuko se teidän työpaikallanne?

KENELLE

koulutus sopii?

  • Lasten ja nuorten parissa toimiville
  • Tukiasumisyksiköille ja asumisohjaajille
  • Mitä tahansa asiakastyötä tekeville
  • Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan yhä paremmin