MITÄ

ammatillinen tukihenkilötyö on?

Tukihenkilötyö on yksilöllistä, tavoitteellista  ja se räätälöidään aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Tukihenkilötyön tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan arjenhallinnan myönteistä kehitystä ja vahvistaa omantoiminnan ohjausta. Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukemista ja ohjaamista. Tukihenkilö voi tukea asiakasta esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Vuorokausi- ja viikkorytmin löytämisessä
 • Sosiaalisten taitojen vahvistamisessa
 • Mielekkään tekemisen tai harrastuksen löytämisessä
 • Koulunkäynnissä tai opinnoissa
 • Rikoksettomaan elämään ja päihteettömyyteen
 • Omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä
 • Itsenäistymisessä   

KENELLE

tukihenkilö sopii?

Lapsille ja nuorille, jotka ovat sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuudessa tai muuten aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Aikuiselle, joka tarvitsee tukea asioiden hoitoon tai elämänhallintaan. Tukihenkilö sopisi esimerkiksi:

 • Mielenterveyden häiriöistä kärsiville, joiden toimintakyky on rajoittunut
 • Perheen ulkopuolista aikuista kaipaavalle
 • Itsenäistyvälle tai itsenäisesti asuvalle, joka tarvitsee tukea arjen asioiden hoitamisessa
 • Jälkihuolto nuorelle
 • Syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle
 • Lapselle, nuorelle tai aikuiselle, jonka toimintakyky on syystä tai toisesta heikentynyt